Regering, Myndigheter osv säger att de har slut på maskar och liknande ?

corona Udda Sammanträffande Lämna Kommentar

Regering, Myndigheter osv säger att de har slut på maskar och liknande men vi har leverantörer som kan hantera 1,000,000 masker av alla sorter per vecka samt annan utrustning. Vi tipsade Aftonbladet om det som skickade vidare till krisberedskapsmyndigheter. De har inte betraktat detta som en kris eller något som är av vikt för landets folk och har därav ignorerat …